ముగించు

cm-tel
గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి కె.చంద్రశేఖర్రావు
23
కలెక్టర్ & జిల్లా మేజిస్ట్రేట్ శ్రీ అనుదీప్ దురిశెట్టి, ఐ.ఎ.ఎస్

హెల్ప్లైన్ సంఖ్యలు

  • అగ్నిమాపక దళం - 101
  • చైల్డ్ హెల్ప్లైన్ - 1098
  • మహిళల హెల్ప్లైన్ - 1091
  • అంబులన్స్ - 108
  • రక్షక దళం- 100
  • ఓటరు టోల్ ఫ్రీ నెo -1950