ముగించు

ఎలా చేరుకోవాలి?

కొత్తగూడెం చేరుకొనుటకు కింద తెలిపిన రవాణా సౌఖర్యాల వివరములు తెలుసుకోండి

రవాణా మార్గాలు:

విమానంలో చిత్రము

వాయు:

కొతగూడెం సమీపంలో హైదరాబాదులోని శంషాబాద నందు రాజీవ్ గాంధి అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం(208 కి.మి) కలదు లేదా విజయవాడ విమానాశ్రయం (142 కిమీ) కలదు.

రైలు చిత్రము

రైలు:

కొత్తగూడెం, దేశంలోని ఇతర ముఖ్య పట్టణాలతో మంచి రైలు మార్గ అనుసంధానం కలిగి యున్నది.

రైల్వే స్టేషన్ (లు): కొత్తగూడెం(బిడిసిఆర్)

బస్సు చిత్రము

రహదారి:

కొత్తగూడెం దేశంలోని ఇతర ముఖ్య పట్టణాలతో మంచి రహదారి మార్గ అనుసంధానం కలిగి యున్నది.

బస్ స్టేషన్ (లు): కొత్తగూడెం