ముగించు

హస్తకళ

హస్తకళల అభివృద్ధికి తెలంగాణ రాష్ట్ర హస్తకళల అభివృద్ధి కార్పోరేషన్ ఏర్పాటు చేయబడినది.

గోల్కొండ హన్దిక్రాఫ్ట్స్ తెలంగాణ ఆర్ట్స్ మరియు క్రాఫ్ట్స్ యొక్క అధికారిక బ్రాండ్.

ఇంకా సమాచారం కొరకు ఇ దిగువ లింకును చూడండి

 https://golkondacrafts.telangana.gov.in/ .