ముగించు

కళ్యాణ లక్ష్మి

తేది : 02/10/2014 - 31/15/2019 | రంగం: రాష్ట్ర ప్రభుత్వం

పేద వధువుల పెళ్లి సహాయం కోసం ఉద్దేశించి తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఈ పథకాన్ని ప్రారంభించినది

లబ్ధిదారులు:

పేద వధువులు

ప్రయోజనాలు:

అధికారిక వెబ్ సైటును సందర్శించండి

ఏ విధంగా దరఖాస్తు చేయాలి

పైన తెలిపిన వెబ్ లింకు ద్వారా ఆన్ లైన్ ఫారం నింపగలరు