ముగించు

ముఖ్యమైన ఎన్నికల లింకులు

లోక్ సభ ఎన్నికలు 2019

తెలంగాణ లోక్ సభ ఎన్నికలు
క్రమసంఖ్య వివరాలు లింకులు
1 ఎన్.జి.ఆర్.యస్ https://eci-citizenservices.eci.nic.in/
2 సుగం http://64.100.128.76/SUGAM_LIVE/
3 సువిధ http://164.100.128.75/SUVIDHA_TS/
4 సి.ఇ.ఒ తెలంగాణ http://ceotelangana.nic.in/
5 సి.ఇ.ఒ తెలంగాణ సహాయ నెంబర్ 1950
6 ఇ.సి.ఐ సహాయ నెంబర్ 1800111950
7 ఎన్.వి.యస్.పి https://electoralsearch.in
8 యస్.యం.యస్ ద్వారా ఎన్నికల రోల్ లో పేరుని ధృవీకరించండి Send SMS to 9223166166,Example:- TS VOTE ABC1234567
9 ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ స్థితి (రిఫరెన్స్ ఐడి ఉపయోగించి) https://www.nvsp.in/
10 నేషనల్ ఓటరు సర్వీస్ పోర్టల్ http://servicevoter.nic.in/
11 ఇ.ఆర్.ఒ.ఎన్.ఇ.టి http://eronet.ecinet.in/
12 భారతదేశ ఎన్నికల కమిషన్ https://eci.gov.in/
13 అభ్యర్థి అఫిడవిట్స్ http://ceotserms1.telangana.gov.in/TSLA2018/MLA_NOM_2018/NOM_TS_MLA2018_Candidate_Report.aspx
14 ఎన్నికల రోల్స్ http://ceotserms2.telangana.gov.in/ts_erolls/rolls.aspx