ముగించు

పత్రాలు

Filter Document category wise

వడపోత

పత్రాలు
హక్కు తేది View / Download
పౌర చార్టర్ 01/07/2020 చూడు (956 KB)
భూ సేకరణ చట్టం 30/01/2019 చూడు (2 MB)
మీసేవ పౌర చార్టర్ 13/04/2018 చూడు (77 KB)