ముగించు

పత్రాలు

Filter Document category wise

వడపోత

పత్రాలు
హక్కు తేది View / Download
జిల్లా ప్రొఫైల్ 01/03/2021 చూడు (1 MB)
పౌర చార్టర్ 01/07/2020 చూడు (956 KB)
District Profile 01/01/2018 చూడు (1 MB)
భూ సేకరణ చట్టం 01/01/2021 చూడు (2 MB)
మీసేవ పౌర చార్టర్ 13/04/2018 చూడు (77 KB)