ముగించు

ఉపకారవేతనాలు

తేది : 31/05/2014 - 31/05/2019 | రంగం: రాష్ట్ర విద్యా శాఖ

ఈ పధకం విద్యార్దుల ఉపకారవేతనాలకు సంబందిచి ఉద్దేశించబడినది.
https://telanganaepass.cgg.gov.in/

లబ్ధిదారులు:

పేద విద్యార్ధులు

ప్రయోజనాలు:

పైన తెలిపిన వెబ్ లింకును వాడండి

ఏ విధంగా దరఖాస్తు చేయాలి

పైన తెలిపిన వెబ్ లింకును వాడండి