ముగించు

టెండర్లు

టెండర్లు
హక్కు వివరాలు ప్రారంభ తేది ముగింపు తేది దస్తావేజులు
ఇ-ప్రొక్యూర్మెంట్

ఇ-ప్రొక్యూర్మెంట్ పోర్టల్ కోసం, దయచేసి క్రింది url ను సందర్శించండి
https://tender.telangana.gov.in/login.html#

14/03/2017 31/12/2022 చూడు (372 KB)
ప్రాచీన దస్తావేజులు