ముగించు

సమాచార మరియు పౌర సంబంధాలు

 

విభాగపు కార్యకలాపాలు: 

1.  గౌరవనీయ  కలెక్టర్ గారి సమావేశాలు, ప్రముఖుల సందర్శనల వార్తసేకరణ, ప్రసార మరియు మీడియా సమావేశాలను ఏర్పాటు చేయడం.

2. ముద్రణ మరియు విద్యుత్కణ మాధ్యమాల వ్యక్తులకు గుర్తింపు కార్డుల జారీ.

3. పాత్రికేయుల సంక్షేమం కోసం ఆరోగ్య కార్డులు ఎక్కించుట/పంపించుట(అప్‌లోడ్ చేయడం) వంటివి.

4. సంక్షేమ పథకాలపై సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలను ఏర్పాటు చేయుట.

ముఖ్య సంప్రదింపు సమాచారం:

క్రమ సం.             ఆఫీసర్ పేరు      హోదా          పనిచేయు  ప్రాంతం  మొబైల్ నంబరు
      1  శ్రీ.ఎమ్ డి.అజ్గర్ హుస్సేన్

 జిల్లా   ప్రజాసంబంధాల అధికారి

 

      భద్రాద్రి – కొత్తగూడెం        8019192480

 

జిల్లా   ప్రజాసంబంధాల అధికారి,

        భద్రాద్రి-కొత్తగూడెం.