ముగించు

సంప్రదించుటకు

సైటు నిర్వాహకుడు:

జాతీయ విజ్ఞాన సమాచార కేంద్రం
కలెక్టరు వారి కార్యాలయం
భద్రాద్రి కోతగడెం,తెలంగాణ
పిన్:507101
ఈ-మెయిల్:dio-bkg[at]nic[dot]in
లేదా

పరిపాలనా అధికారి

కలెక్టరు వారి కార్యాలయం
భద్రాద్రి కోతగడెం,తెలంగాణ
పిన్:507101
ఈ-మెయిల్:collector_bdd[at]telangana[dot]gov[dot]in